Sastanak u Generalnom direktoratu za životnu sredinu EK u Briselu

Uz podršku Švedske u okviru projekta Envap 3, 6. novembra 2018. godine održan je niz sastanaka – tehničkih konsultacija u Briselu u prostorijama Generalnog direktorata za životnu sredinu Evropske komisije. Na sastanku je bila delegacija Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i stručni tim EK, koji su nadležni za pojedinačne direktive u sektorima za industrijsko zagađenje i klimatske promene.

Predstavnici projekta IED Srbija takođe su prisustvovali sastanku i podržali nadležno Ministarstvo u razmatranju pitanja iz oblasti industrijskog zagađenja. Sa ekspertima Evropske komisije diskutovano je o tehničkim detaljima vezanim za transpoziciju i implementaciju Direktive o industrijskim emisijama, kao i o detaljima oko izrade Specifičnog plana implementacije za ovu direktivu, koji je deo Pregovaračke pozicije Republike Srbije za poglavlje 27.