Aktivnost 3.1: Procena finansijskog i uticaja na životnu sredinu usled primene najboljih dostupnih tehnika u industrijskim postrojenjima u Srbiji

Aktivnosti projekta IED Srbija, posebno tokom pripreme Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama i izrade integrisanih dozvola, istakle su da je primena Zaključaka o najboljim dostupnim tehnikama, ključni korak za pronalaženje ravnoteže između nivoa zaštite životne sredine i finansijske stabilnosti pri primeni zahteva Direktive o industrijskim emisijama. S obzirom na to, Zaključci o najboljim dostupnim tehnikama za odabrane sektore, strateški bitnim za Srbiju, biće analizirani uzimajući u obzir finansijski uticaj njihove implementacije (analiza isplativosti) sa posebnim fokusom na mere koje planiraju IED operateri uključeni u Specifični plan implementacije Direktive o industrijskim emisijama. Ova analiza će takođe uzeti u obzir predviđene pozitivne efekte na životnu sredinu koje bi uvođenje ovih tehnologija donelo, uglavnom uzimajući u obzir smanjenje emisija u vazduh i vode. 

Aktivnost 3.2: Sakupljanje i širenje informacija o Zelenoj strategiji za Zapadni Balkan i o Zelenoj tranziciji

Ova aktivnost ima za cilj prikupljanje, analizu i širenje informacija u vezi sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan i Zelenom tranzicijom, proisteklih iz Zelenog sporazuma, kako bi se naglasila veza između zelenih tehnologija i primene najboljih dostupnih tehnika, u cilju informisanja operatera i nadležnih organa o ovim mogućnostima. Podaci će se prikupljati iz EU mreža sa drugim istraživačkim institutima (EIT, Horizon…) i drugih izvora i distribuirati putem inicijativa koje organizuje Info-centar. Aktivnost će posebnu pažnju posvetiti isticanju iskustava zemalja članica EU u zelenoj tranziciji industrije i jačanju razmene iskustava švedskih ekoloških tehnologija i preduzeća.