Aktivnost 4.1: Osnivanje informativnog centra za primenu najboljih dostupnih tehnika

Rezultati projekta IED Srbija otkrili su, da su srpskim operaterima i institucijama uključenim u implementaciju Direktive o industrijskim emisijama potrebni posebni i detaljni tehnički podaci i operativne informacije obezbeđeni na jednostavan i lako dostupan način. 

Zbog toga, uspostavljanje Info-centra o primeni najboljih dostupnih tehnika osiguraće povećanje nivoa znanja operatera i nadležnih organa i efikasniju implementaciju novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, a istovremeno će doprineti isticanju tema i informacija o industrijskom zagađenju i Zelenoj tranziciji za širu javnost i time poboljšati dijalog i diskusiju između različitih aktera.

Aktivnost 4.2: Izgradnja kapaciteta za sprovođenje novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 

Nakon što novi Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine stupi na snagu i po usvajanju odgovarajućih podzakonskih akata, pristupiće se izmeni administrativnog postupka i tehničkog pristupa izdavanju integrisanih dozvola u skladu sa novim principima i zahtevima uvedenim Direktivom o industrijskim emisijama.  

Kako bi izdavaoce dozvola pripremili za implementaciju novog zakona, projektni tim će obezbediti obuku kroz niz radionica koje će zatim biti dopunjene praktičnom obukom na radnom mestu. Biće pripremljeni praktični slučajevi, kao i grupne vežbe ili igranje uloga, kako bi se povećalo aktivno učešće polaznika.

Plan razvoja kapaciteta zaokružuje se studisjkim posetama na kojima će se službenicima iz Srbije pružiti prilika da razmene iskustva i najbolje prakse u vezi sa projektnim aktivnostima. Glavne teme ove dve posete biće proces izdavanja integrisanih dozvola i Zelena tranzicija, dekarbonizacija i zelene tehnologije.

Kako bi se povećao nivo učešća javnosti u procesu izdavanja integrisanih dozvola, biće organizovane aktivnosti za građane Beograda i drugih gradova u kojima se nalaze IPPC operateri. 

Aktivnost 4.3: Učešće studenata

Mladi stručnjaci sa veštinama i znanjem u oblastima kao što su sprečavanje zagađenja i zelena tranzicija mogu značajno doprineti budućoj primeni Direktive i, shodno tome, povećati nivo standarda zaštite životne sredine u industrijskim postrojenjima.

Iz tog razloga, Projekat će nastaviti i proširiti uključivanje studenata u teme povezane sa IED i industrijskim zagađenjem, kroz organizaciju radionica i seminara vezanih za teme koje obrađuje Projekat, realizaciju stručnih praksi i podršku studentskim inicijativima.