Transformacija društva – neizostavni deo zelene tranzicije

Projekat “Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji” ima za cilj da pruži široku podršku implementaciji nacionalne regulative o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine promovisanjem prelaska srpske industrije na zelene tehnologije. Pored ekoloških, projekat u realizaciju uključuje i interdisciplinarna pitanja poput rodne ravnopravnosti, pristupa zasnovanih na sprečavanju siromaštva i promociju ljudskih prava. Upravo zato pripremili smo liflet o pravednoj zelenoj tranziciji koja pored životne sredine uzima u obzir i socijalnu pravdu i ljudska prava, ne ostavljajući nikoga za sobom. 

Na ovu temu imali smo čast da porazgovaramo sa Nj.E. Anikom Ben David, Ambasadorkom Švedske u Beogradu, ali i da predstavimo kompaniju „S.C.S. Plus” iz Knjaževca koja se bavi proizvodnjom nameštaja i u kojoj su žene zaposlene u svim segmentima proizvodnog procesa i rukovodeće strukture.

Liflet smo javnosti predstavili tokom obeležavanja Nacionalnog dana Švedske.

Svi zainteresovani se sa sadržajem lifleta mogu upoznati ovde.