Zajedno do zelene tranzicije

Svaka aktivnost kojom se sprovodi zelena tranzicija i dekarbonizacija industrije zahteva učešće brojnih aktera i institucija. Upravo iz tog razloga novi liflet posvetili smo saradnji dva projekta – „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ i „IED Srbija“. Ciljevi ovih projekata su komplementarni i međusobno se prepliću i dopunjuju i upravo zato se njihovim sinergijskim delovanjem postižu željeni rezultati. Modele ove saradnje predstavili smo kroz primere dobre prakse – Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d iz Sevojna i Carnex d.o.o Industrija mesa iz Vrbasa.

O pravednoj zelenoj tranziciji srpske privrede i zajedničkom delovanju dva projekta razgovarali smo sa gospođom Idom Rojtersverd prvom sekretarkom i rukovodiocem Nacionalnog programa za zaštitu životne sredine Ambasade Švedske u Srbiji. Više o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i viziji saradnje projekata koji se bave ovom temom imali smo prilike da čujemo od gospodina Antoana Avinjona programskim menadžerom za životnu sredinu i klimatske promene Delegacije EU u Srbiji.

Svi zainteresovani se sa sadržajem lifleta mogu upoznati ovde.

„Ova publikacija je proizvedena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost projekta IED Srbija i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije“.